Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người
Tuần 3:

Nhóm 4plus, đội Cần Thơ :

Nhóm trưởng: Nguyễn Thành Nhân

Tuần 4:

Nhóm Save money live better, Học viện ngoại giao

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Huyền

Tuần 5:

Nhóm MYM, Đại học Cần Thơ

Nhóm trưởng: Dương Bích Tuyền

Tuần 6:

Nhóm Be5, Đại học kinh tế Quốc dân

Nhóm trưởng: Trần Hoàng Nam

Tuần 7:

Nhóm the Geeks, Đại học Bách Khoa – Ngoại Thương – Dược Hà Nội

Nhóm trưởng: Hoàng Phương Linh
Danh sách 7 đội lọt vào vòng 2

Be5 - Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhóm trưởng: Trần Hoàng Nam

EZ Money - Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhóm trưởng: Trần Minh Khôi

MArc - Đại học Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh

Nhóm trưởng: Lê Kim Anh

MYM - Đại học Cần Thơ

Nhóm trưởng: Dương Bích Tuyền

Red Arrows - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

Nhóm trưởng: Hoàng Thị Thanh Vân

Cao đẳng công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Khởi nghiệp - Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Nhóm trưởng: Tôn Kim Ngân

VÒNG 2:

Các hoạt động vòng 2 được thực hiện dưới hình thức offiline tại 5 tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thái Nguyên.

Giải đặc biệt

Giải đồng hạng