Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM

Quy định chung

 • Nội dung của bài dự thi phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền, pháp luật Việt Nam và các yếu tố thuần phong mỹ tục.
 • Những thành viên của ban tổ chức và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chương trình không được đăng ký tham gia chương trình và nộp bài dự thi.
 • Tất cả các video đăng kí dự thi sẽ được kiểm duyệt để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi trước khi được đăng tải lên Youtube. Đường link Youtube của Video đạt tiêu chuẩn sẽ được dẫn lại ở trang web chính thức của cuộc thi.
 • Các bài dự thi có chứa yếu tố khiêu gợi, dung tục, khiêu dâm, nói xấu, phỉ báng, xâm hại danh dự người khác hoặc có chứa nội dung không phù hợp, ngôn từ mang tính xúc phạm, bạo lực hoặc những nội dung có ảnh hưởng hay mang ý công kích cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không được tham gia hoặc bị Ban Tổ chức loại khỏi cuộc thi.
 • Về tác quyền, bài dự thi là bài chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc các loại ấn phẩm khác trước khi nộp tham gia cuộc thi này. Đội dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài thi và các vấn đề liên quan đến tác quyền.
 • Bài dự thi không mang tính chất quảng cáo thương mại cho một sản phẩm, dịch vụ nào, không mang tính chất phản động, chống phá nhà nước, không vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và các vấn đề tôn giáo.
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm (nếu có) mà các đội tham gia sử dụng cho Cuộc thi và các công việc liên quan.
 • Bài dự thi không được chứa nội dụng chuyển nhượng, chào mời, kinh doanh, hoặc bất cứ nội dung ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên đang tranh cử, vấn đề chính trị, tôn giáo hoặc các sản phẩm thương mại.
 • >Bài dự thi không được chứa nội dung hoặc có liên quan tới bất kì tên, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất cứ công ty hoặc cá thể hoặc nhãn hiệu của một tổ chức thứ ba, biểu tượng, bao bì thương mại hoặc bất kì thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.
 • >Bài dự thi phải là sản phẩm được tạo ra bởi chính và chỉ tập thể ấy; chưa được công bố hay đăng tải trước đó dưới bất kì hình thức nào; chưa giành bất cứ giải thưởng nào; không được vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu, bảo mật cá nhân hoặc công khai, hoặc bất kì vi phạm quyền sở hữu của cá nhân, cá thể hay tập thể nào.
 • Âm nhạc sử dụng trong video dự thi phải là nguyên gốc và/hoặc không được yêu cầu thêm sự làm sáng tỏ nào khi nhà tài trợ sử dụng đăng tải lên các trang web công cộng hoặc sử dụng trong các diễn đàn dưới bất kì hình thức nào.

Điều khoản miễn trách nhiệm:

1 Điều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường

 • Tất cả các thí sinh tham gia phải đảm bảo rằng hình thức và nội dung của tác phẩm không được sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (định nghĩa sau đây) với bất kỳ tác phẩm nào khác. "Quyền sở hữu trí tuệ" là tất cả tài sản trí tuệ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền tác giả tại thời điểm hiện tại và tương lai liên quan đến thiết kế, cách trình bày, nhãn hiệu hàng hóa, bí mật kinh doanh, bí quyết, bí mật thông tin, bằng sáng chế, phát minh, sự phát hiện và tất cả các tài sản trí tuệ khác theo quy định trong Điều 2 của Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1967.
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc đối với bất kỳ sự vi phạm bị cáo buộc phát sinh hoặc liên quan đến một bài thi bất kỳ nào.
 • Khi đăng ký tham dự cuộc thi, đội tham gia không được thu hồi mà không có sự chấp thuận trước của Ban Tổ chức vì việc tham gia dự thi đồng nghĩa với việc tất cả các thông tin và quyền (bao gồm cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ) đã được trao cho Ban Tổ chức.

2 Thông tin của người tham gia cuộc thi

 • Bằng việc gửi những thông tin chi tiết cá nhân của mình, các thành viên của đội tham giadự thi đồng ý và tự nguyện để Ban Tổ chức giữ lại và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính của những người trong đội tham gia, liên hệ với những người trong đội thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để tiếp thị trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.
 • Ban Tổ chức cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của những người trong đội chiến thắng có thể được công bố bởi Ban Tổ chức trên bất kỳ diễn đàn và các phương tiện truyền thông thích hợp nào mà Ban Tổ chức thấy phù hợp. Những người trong đội chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tuyên truyền của Cuộc thi.

3 Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý

 • Theo mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia cuộc thi hoặc sử dụng các giải thưởng được đưa ra của cuộc thi.
 • Nếu vì bất cứ lý do gì cuộc thi này không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Ban Tổ chức, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, Ban Tổ chức có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng cuộc thi mà không cần thông báo, và cũng có thể loại bất cứ tập thể có hành vi gian lận trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.