Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Quản lý Kỹ năng Tài chính Thực tiễn

Hàng tuần, dưới góc nhìn của một chuyên gia, ông Jason Alderman của Visa sẽ đưa ra những lời khuyên về quản lý tài chính cá nhân dành cho khách hàng ở mọi lứa tuổi. Đây là một phần của seri Quản lý Kỹ năng Tài chính Thực tiễn, được đăng tải trên 500 tờ báo trên toàn nước Mỹ, blog Huffington Post, và hiện tại đang trên sóng phát thanh.