LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Các yêu cầu về hỗ trợ và thông tin liên quan tới chương trình, xin vui lòng gửi về:

  1. Tin nhắn Facebook đến Fanpage chính thức của chương trình: https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh?fref=ts
  2. Gọi điện đến văn phòng TW Hội Sinh Viên Việt Nam: 04. 6263. 1849
  3. Gọi điện đến văn phòng công ty T&A Ogilvy: 04.222.06. 008 – số máy lẻ 102

©2000-2020 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.