GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng tuần: 16 Giải: Thẻ VISA trả trước trị giá 1 triệu đồng/ 1 giải.

2. Giải cho khẩu hiệu (slogan)

3. Giải cho hình minh họa

4. Giải tập thể

©2000-2020 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.