Video clip dự thi của 8 đội


Clip dự thi - Đại học Tài chính Marketing
Clip dự thi - Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Clip dự thi - Đại học Bách Khoa Hà Nội
Clip dự thi - Học viện Ngoại giao
Clip dự thi - Đại học Ngoại thương Hà Nội
Clip dự thi - Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh
Clip dự thi - Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
Clip dự thi - Đại học Hoa Sen
©2000-2020 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.