Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Chính sách bảo mật

Chúng tôi đề cao sự riêng tư và tin rằng bạn cũng có quan điểm như vậy, vì vậy chúng tôi mong muốn bạn có thông tin cần thiết để tự quyết định về việc bảo mật thông tin cá nhân của mình. Khi bạn truy cập hay cung cấp thông tin cho bất kỳ trang web nào tốt nhất nên tìm hiểu về chính sách bảo mật của trang web đó. Nếu trang web đó không cho bạn biết, đừng ngần ngại hỏi. Trang web PracticalMoneySkills.com tuân thủ đầy đủ luật lệ về Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em trên mạng.

Thông tin cung cấp trong Chính sách bảo mật này chỉ thể hiện thực tế của trang web PracticalMoneySkills.com. Các đường dẫn từ trang web này đến các trang liên kết hay trang của bên thứ ba không chịu sự chi phối của Chính sách này. Tương tự, thông tin bạn cung cấp cho VISA hay trang liên kết ngoài của website này cũng không chịu sự chi phối của Chính sách này.

Độc giả của PracticalMoneySkills.com là các giáo viên, phụ huynh, các học sinh, sinh viên và người tiêu dùng. Chúng tôi yêu cầu các giáo viên, phụ huynh, người tiêu dùng phải có thông tin xác minh cá nhân khi tham gia các hoạt động trên PracticalMoneySkills.com, như mô tả dưới đây và không yêu cầu bất kỳ thông tin gì từ những người xem tự xác nhận là ở độ tuổi dưới 13. Nếu chúng tôi phát hiện trẻ em (dưới 13 tuổi) cung cấp thông tin xác minh cá nhân, PracticalMoneySkills.com sẽ xóa bỏ những thông tin này ngay lập tức.

Thu thập và sử dụng thông tin
Điểm mấu chốt của PracticalMoneySkills.com là chúng tôi chỉ sử dụng thông tin từ các lần truy cập của bạn cho mục đích theo dõi nội bộ, phục vụ cho việc cải tiến PracticalMoneySkills.com trở nên thú vị và hữu ích cho bạn và để phản hồi lại các yêu cầu về thông tin hay dịch vụ khác của bạn. Chúng tôi không sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác, không bán hay chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ các trường hợp đã được đề cập trong điều khỏa Chia sẻ Thông tin.

 • Yêu cầu tài liệu
  PracticalMoneySkills.com hoan nghênh các độc giả từ 13 tuổi trở lên yêu cầu thêm thông tin về tài chính cá nhân miễn phí, bao gồm các bộ giáo trình, đĩa CD và ấn phẩm giới thiệu. Để thực hiện các yêu cầu này, PracticalMoneySkills.com đòi hỏi mỗi yêu cầu phải đi kèm với tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử. Các thông tin này được sử dụng cho việc thực hiện và giám sát thực hiện các yêu cầu này. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với bạn để có phản hồi về yêu cầu của bạn.
 • Chia sẻ ý tưởng
  PracticalMoneySkills.com cung cấp cho các giáo viên và phụ huynh cơ hội chia sẻ ý tưởng về giáo dục các khái niệm tài chính. Cá nhân đưa ý tưởng được quyền quyết định thông tin xác minh cá nhân nào sẽ được đưa lên trang web trong phần "Tên bạn". Có thể ẩn danh phần "Tên bạn" khi cần thiết.
 • Thư điện tư
  PracticalMoneySkills.com cho khách truy cập độ tuổi từ 13 trở lên cơ hội gửi mail cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng địa chỉ thư điện tử để cảm ơn bạn về lời bình luận và/hoặc trả lời câu hỏi của bạn, và chúng tôi sẽ lưu trữ nội dung trao đổi của bạn cũng như các câu trả lời của chúng tôi cho mục đích trao đổi sau này. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ hay bán những thông tin này cho bất kỳ ai.
 • Cập nhật qua thư điện tử
  PracticalMoneySkills.com cung cấp cho giáo viên cơ hội yêu cầu thông tin cập nhật qua thư điện tử về Chương trình Kỹ năng Tài chính Thực tiễn cho Cuộc sống. Chúng tôi yêu cầu địa chỉ liên lạc để chúng tôi có thể gửi các thông tin cập nhật. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhân khẩu học để hiểu thêm về các độc giả của mình.
 • Các trò chơi
  Các trò chơi có trên website của chúng tôi cho giáo viên và phụ huynh cơ hội giải trí vui vẻ cùng học sinh và con cái. Thiết kế, nội dung và ngôn ngữ của những trò chơi này nhắm vào nhiều lứa tuổi khác nhau, từ mẫu giáo cho tới trưởng thành. Các trò chơi đều tuân thủ đầy đủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của trẻ em trên mạng năm 1998.

Đối với các trò chơi, chính sách của chúng tôi là giảm thiểu thu thập thông tin từ người truy cập. Theo chính sách này, các trò chơi trên PracticalMoneySkills.com chỉ thu thập thông tin chung từ người chơi có độ tuổi từ 13 trở lên (ví dụ như Họ). Ngoài những thông tin chung như vậy, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nào khác từ những người chơi game. Và chúng tôi cũng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào về người chơi game với bên thứ ba. Để chơi game hay tham gia vào các hoạt động khác trên mạng, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết mà thôi.

Chia sẻ thông tin
Tại PracticalMoneySkills.com, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp về người truy cập (như số lượng người truy cập v.v.) cho các chương trình liên kết nội bộ (như Chương trình Jump$tart Coalition cho Kỹ năng Tài chính Thực tiễn) và các bên thứ ba, ví dụ như các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Các dữ liệu tổng hợp không xác minh cá nhân. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Đại lý
  Thông tin cá nhân được cung cấp cho trang web PracticalMoneySkills.com có thể được chuyển giao, công khai hoặc chia sẻ cho bên thứ ba được chúng tôi thuê để xử lý và thực hiện một số hoạt động cụ thể nhất định (ví dụ như bảng tin, yêu cầu về tài liêu, nhóm tư vấn) và thực hiện các chức năng kỹ thuật hoặc xử lý khác, như gửi thư, email, loại bỏ các thông tin trùng khỏi danh sách đăng ký, lên chương trình, cung cấp các dịch vụ cho người truy cập hoặc các dịch vụ khác liên quan đến vận hành trang web. Họ cần phải truy cập các thông tin cá nhân để thực hiện được công việc của mình, nhưng sẽ không sử dụng nó cho các mục đích khác.
 • Các trường hợp đặc biệt
  Chúng tôi sẽ có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi pháp luật yêu cầu, hoặc khi có liên quan tới pháp lý, phục vụ việc điều tra hoặc khởi tố của chính phủ, hoặc mục đích khác cần thiết cho việc bảo vệ sự an toàn của trang web hay người truy cập.

Ngoại trừ bốn trường hợp đề cập ở trên, chúng tôi hiện tại không có ý định sử dụng hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho bên thứ ba với mục đích khác và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo việc này cho bạn và bạn có thể tự quyết định lựa chọn có đồng ý tham gia hay không.

Cookies và dữ liệu thu thập
Cookies là các file thông tin mà trình duyệt web của bạn lưu trên ổ cứng khi bạn truy cập một trang web. Cookies không thể làm hỏng các file của người truy cập, cũng không thể đọc được các thông tin trên ổ cứng của người truy cập. Cookies cho phép các trang web nhớ được các hoạt động của người truy cập trên trang web cũng như các lần truy cập trên trang web đó. Với PracticalMoneySkills.com, cookies được sử dụng để biết số lượng người truy cập trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào trong cookies, cũng không liên kết hay phối hợp thông tin thu thập được từ cookies với bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp bởi người truy cập khi tham gia các hoạt động của chúng tôi. Dữ liệu thu thập từ máy chủ nằm trong quyền kiểm soát của PracticalMoneySkills.com sẽ cho PracticalMoneySkills.com các thông tin tổng hợp về số lần truy cập tới các trang khác trên website của chúng tôi. PracticalMoneySkills.com sử dụng những thông tin tổng hợp như vậy vào mục đích cái thiện khả năng tiếp cận nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt và hệ điều hành mà người truy cập sử dụng để càng nhiều người tiếp cận được với nội dung trang web của chúng tôi càng tốt.

Bảo mật đối với trẻ em
PracticalMoneySkills.com không cho phép trẻ em dưới 13 tuổi cung cấp các thông tin cá nhân. Chúng tôi không bao giờ thu thập một cách có ý thức thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trẻ em dưới 13 tuổi phải có phụ huynh phải đại diện. Chúng tôi giám sát độ tuổi bằng cách hỏi tháng và năm sinh mỗi khi yêu cầu bạn cung cấp thông tin. Nếu chúng tôi phát hiện ra trẻ (dưới 13 tuổi) cung cấp thông tin cá nhân, PracticalMoneySkills.com sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

An ninh
PracticalMoneySkills.com đã có những hành động để bảo đảm rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn, bao gồm giới hạn số lượng người có thể tiếp cận thực tế với máy chủ lưu dữ liệu của chúng tôi cũng như hệ thống an ninh điện tử và bảo mật bằng mật khẩu nhằm ngăn chặn những tiếp cận không được phép.

Thắc mắc
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của trang PracticalMoneySkills.com, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

PracticalMoneySkills.com Privacy Coordinator
Attn: Corporate Relations
P.O. Box 194607
San Francisco, CA 94119-4607
info@practicalmoneyskills.com

PracticalMoneySkills.com is intended for domestic visitors and, consequently, is specifically directed towards residents of the United States.

This policy, like the online medium itself, is subject to change.

This page was last updated on 4/3/02.