Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Năm câu hỏi quan trọng khi cân nhắc về tài chính

Lễ Valentine thường là khoảng thời gian nhìn nhận và cân nhắc bước tiếp theo trong mối quan hệ của bạn. Nếu mối quan hệ của các bạn hướng tới việc chia sẻ về tài chính với nhau, bạn cần phải nói chuyện về điều đó ngay từ đầu một cách cởi mở và thành thực.

Theo một khảo sát năm 2014 của NEFE (Tổ chức quốc gia về giáo dục tài chính Mỹ), 13% trong số những người tham gia khảo sát cho biết họ đã không chia sẻ thông tin về thu nhập và nợ nần cá nhân, và điều này “tác động đến mối quan hệ”.Năm nay, ngoài hoa hồng và những bữa tối lung linh ánh nến, bạn hãy cân nhắc thêm đến việc làm sao để thành công trong việc “góp gạo thổi cơm chung” với nửa kia của mình. Sau đây là năm câu hỏi quan trọng mà cả hai bạn cần cân nhắc:

Tài chính cá nhân của hai bạn đang trong tình trạng như thế nào? Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những khoản nợ của gia đình tương lai của bạn – bao gồm cả các khoản nợ thời sinh viên, thẻ tín dụng, các khoản vay thế chấp,hoá đơn chăm sóc y tế... Hãy bàn bạc cả về các tài sản – không chỉ những khoản tiết kiệm và đầu tư bạn đang nắm giữ, mà cả việc các kế hoạch đi học và thay đổi công việc trong tương lai có thể cải thiện tình hình tài chính của hôn nhân hay gia đình như thế nào.

Tính cách tài chính (money personality) của bạn là gì? Đây là câu hỏi mà nhiều nhà hoạch định tài chính vẫn thường đặt ta để hiểu được thói quen quản lý tài chính của bạn. Câu hỏi này được dùng để xác định trong mối quan hệ, ai sẽ là người tiêu tiền và ai là người tiết kiệm. Việc hỏi xem người kia có tiết kiệm được không hay chỉ tiêu tiền là đặc biệt quan trọng vì điều này sẽ giúp đảm bảo bạn có thể đạt được mục đích về tài chính lâu dài.

Bạn muốn sống như thế nào? Câu hỏi này liên quan đến các mục tiêu tài chính chung và các mục tiêu cá nhân cũng như cách hai bạn cùng nhau đạt được những điều đó. Hãy thảo luận về lối sống mà bạn có đến nay và những điều mà bạn có thể thay đổi. Hãy thành thực về nơi mà bạn muốn sống, gia đình và ngôi nhà mà bạn mơ ước, sự nghiệp mà bạn muốn hướng đến, viễn cảnh khi nghỉ hưu, hãy cùng thảo luận cụ thể về việc làm thế nào để cả hai bạn cùng đạt đến những mục tiêu đó.

Bạn làm cách nào để quản lý chi tiêu hàng ngày? Xác định cách thức hai bạn sẽ chia sẻ những tài khoản chung, thanh toán hoá đơn hàng tháng, lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm – làm chung, làm riêng, hay cả hai. Hãy xác định cách hai bạn cùng xử lý các khoản tín dụng và tiết kiệm cho hưu trí. Nếu bạn muốn lập gia đình với nhau, bạn sẽ lên kế hoạch tài chính cho việc có con như thế nào? Cuối cùng, hãy chia sẻ cùng nhau khi có vấn đề xảy ra, bởi trong mọi mối quan hệ, chìa khoá cho mọi vấn đề là khi bạn ngồi cùng nhau để giải quyết nó.

Cuối cùng, nếu bạn và nửa kia đang cân nhắc tiến tới chuyện lâu dài hoặc có con, đừng ngần ngại thảo luận về vấn đề tài chính,. Việc này có thể khó khăn khi bắt đầu nhưng thực sự rất quan trọng nếu hai bạn muốn có một kế hoạch tương lại lâu dài cùng nhau.