Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Cách sử dụng thẻ tín dụng một cách có hiểu biết


Thẻ tín dụng mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu bạn không thật sự hiểu hết các chức năng của thẻ, bạn có thể sẽ găp phiền phức. Thẻ tín dụng giúp bạn mua sắm tiện lợi và an toàn hơn vì bạn không phải mang theo nhiều tiền mặt. Ngoài ra, bạn cũng được bảo vệ khỏi gian lận và đôi khi được điểm thưởng, quà tặng khi mua sắm.

Tuy nhiên, lợi ích đi liền với trách nhiệm. Bạn cần biết cách quản lý thẻ tín dụng một cách thông minh dựa trên hiểu biết về các quy định và điều khoản của thẻ, kiểm soát chặt chẽ dư nợ, và nắm được chi phí thật sự của các khoản mua sắm bằng tín dụng. Sử dụng thẻ tín dụng cũng cũng giống như vay tiền. Nếu bạn không thanh toán dư nợ tín dụng đầy đủ mỗi tháng, bạn sẽ phải trả lãi cho khoản vay đó.

Sáng suốt khi chọn thẻ
Cách tốt nhất để tối đa hóa lợi ích của thẻ tín dụng là hiểu được phương thức chi tiêu của bản thân – cho thứ bạn cần và cho thứ bạn muốn. Sau khi xác định được mình sẽ sử dụng thẻ tín dụng như thế nào, bạn cần tìm hiểu về tất cả các thông tin đi kèm, bao gồm:

  • Lãi suất cố định hay thả nổi
  • Phí thường niên, phí chậm thanh toán và phí vượt hạn mức
  • Hạn mức tín dụng
  • Thời gian ân hạn trước khi bị tính lãi
  • Các chương trình ưu đãi như quy điểm thưởng thành dặm bay hay hoàn tiền

Chú ý theo dõi
Một số tổ chức phát hành thẻ tín dụng cung cấp dịch vụ gửi thông báo tự động và miễn phí vào điện thoại di động và e-mail để giúp bạn theo dõi:

  • Hạn mức tín dụng còn dư
  • Dư nợ tín dụng
  • Hạn thanh toán
  • Lịch sử thanh toán
  • Hoạt động giao dịch

Quy luật 20-10
Quy luật hàng đầu này giúp bạn xác định số nợ bạn có khả năng chi trả. Tín dụng là một hình thức vay nợ, vì vậy bạn nên tránh không để tổng số nợ vượt quá 20% tổng thu nhập cả năm sau thuế (không tính các khoản vay thế chấp). Và tổng thanh toán trả thẻ hàng tháng cũng không nên vượt quá 10% thu nhập tháng sau thuế.